‘Nieuwe’ elementen krijgen eindelijk een naam

André Kesseler

05 December 2011 13:00

Hoe lang heb je nodig om een nieuw scheikundig element een naam te geven? Nou lang. De International Union of Pure and Applied Chemistry, dat de namen van alle elementen beheert, heeft net voorstellen bekendgemaakt voor de benaming van twee elementen die al 1998 en in 2000 zijn ontdekt.

Er staan inmiddels 118 elementen op het periodiek systeem, dat weleens wordt omschreven als de catalogus van alles wat je op je voet kun laten vallen. Elementen krijgen hun plaats op deze tabel aan de hand van het aantal protonen, de positief geladen deeltjes in de atoomkern. Waterstof heeft er bijvoorbeeld één, helium twee, lood 82 en uranium 92. Uranium is het element met het hoogste aantal protonen dat in natuurlijke vorm voorkomt. Alles daarboven werd in laboratoria in elkaar geknutseld.

Dat geldt dus ook voor de elementen 114 en 116, die de tijdelijke namen ununquadium (twee keer het Latijnse unus dat voor één staat en quadium dat vier betekent) en ununhexium kregen. Element 114 werd door wetenschappers van het Russische Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek in Doebna gemaakt en element 116 door hun collega’s van het Amerikaanse Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore, Californië.

Voordat er een naam aan kan worden gegeven, moet eerst worden vastgesteld of een element wel echt bestaat en het checken van alle onderzoeksresultaten kost tijd. Maar nu is het dan eindelijk zover. Ununquadium gaat mogelijk flerovium (Fl) heten, naar Georgi N. Flerov, de oprichter van het onderzoeksinstituut. En het voorstel voor element 116 is Livermorium (Lv), naar de plaats waar het laboratorium staat. (Dezelfde grondgedachte had ook voor 114 kunnen gelden, maar de plaatsnaam Doebna zit al verwerkt in element 105: Dubnium.)

Vind je het niks, dan heb je vijf maanden de tijd om protest aan te tekenen. Maar als er geen doorslaggevende argumenten tegen deze namen komen, dan worden ze in mei volgend jaar voor de eeuwigheid vastgelegd.

Bron: The New York Times

Beeld: LLNL


Meer Nieuws