Politiek grootste risicofactor voor klimaat

KIJK-redactie

03-01-2013 09:15:48

Tweede kamer

Gaan we wel of niet broeikasgassen verminderen? En zo ja, wanneer en hoe? Onduidelijkheid over deze politieke beslissingen vormt het grootste risico voor de opwarming van de aarde, zo blijkt uit onderzoek.

Wetenschappers van het International Institute for Applied Systems Analysis onderzochten hoe waarschijnlijk het is dat de temperatuur de komende jaren niet meer dan 2 graden Celsius gaat stijgen. Ruim 190 landen ondersteunen deze klimaatdoelstelling door hun uitstoot van broeikasgassen te beperken om zo gevaarlijke klimaatveranderingen te voorkomen.

Maar om de doelstelling ook daadwerkelijk te halen, moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt – en dat blijkt lastig. Het blijft de vraag wanneer al deze landen knopen gaan doorhakken. Deze zogenoemde swing factor (onzekerheidsfactor) maakt het volgens het onderzoek moeilijk om in te schatten of we wel of niet de temperatuurstijging kunnen beperken tot de afgesproken 2 graden Celsius.

Nieuwe technieken

Andere aspecten spelen natuurlijk ook een rol. Zo hebben sociale onzekerheden een grote gevolgen voor onze uitstoot van broeikasgassen. Hoe, wat en hoeveel consumeren burgers in de toekomst? En blijft de bevolking het klimaat wel een warm hart aandragen? Het blijft allemaal maar een onzekere bedoening.

Daarnaast is ook de beschikbaarheid van nieuwe technieken zoals zonne- en windenergie en biobrandstoffen van belang om de doelstelling te halen. Maar de onderzoekers bestempelen toch de politiek als grootste risicofactor: hoe langer politici beslissingen uitstellen, hoe kleiner de kans dat de doelstelling wordt gehaald.

Het onderzoek is deze week gepubliceerd in Nature.

Bronnen: Nature, International Institute for Applied Systems Analysis via EurekAlert!Podcast KIJK en luister via JUKEMeer Nieuws

NIEUW!

De nieuwste editie van KIJK is nu verkrijgbaar