Regen maken met een laser

kijkmagazine

06 May 2010 16:00

Het op commando laten regenen is nog steeds lastig. Mogelijk brengt een nieuwe techniek, die gebruik maakt van een laser, daar verandering in.

Cloud seeding wordt het genoemd: deeltjes zilverjodide uistrooien boven de wolken, waaromheen zich dan druppeltjes horen te vormen die leiden tot een regenbui. Onder andere de Chinezen maakten gebruik van deze techniek in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008. Toch is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe effectief hij is en of er geen gezondheidsrisico’s aan kleven, zegt Jérôme Kasparian van de Universiteit van Genève. Hij en zijn collega’s zijn dan ook op zoek naar een alternatief: een laser die regen veroorzaakt.

Het principe achter deze methode is dat korte laserpulsen ervoor zorgen dat stikstof- en zuurstofmoleculen rond de bundel geïoniseerd raken. Die kunnen dan vervolgens dienstdoen als de kernen voor druppelvorming, net als de zilverjodidedeeltjes bij cloud seeding.

Kasparian testte zijn idee eerst in het lab: hij vuurde een laser af door een kamer gevuld met lucht die was verzadigd met water. Resultaat: langs het pad van de laser ontstonden direct druppeltjes van 50 micrometer (50 miljoenste meter), die een paar seconden later waren gegroeid tot 80 micrometer.

Vervolgens gingen de wetenschappers aan de slag met Teramobile, een mobiele laserstraal waarmee buiten experimenten kunnen worden gedaan. Deze laser werd afgevuurd tijdens verschillende nachten en onder verschillende weersomstandigheden. Daarbij bleek het mogelijk om in vochtige lucht druppeltjes te laten vormen. Bij droge lucht gebeurde er niets.

Hoeveel we mogen verwachten van deze techniek, is op dit moment nog niet duidelijk. Een probleem is in elk geval dat er alleen druppelvorming optreedt langs het smalle pad van de laser. Gekeken moet nu worden of dat gebied vergroot kan worden door met de laser een stuk hemel af te tasten.

Dan nog is het de vraag of je zo een regenbui kunt veroorzaken, zegt de niet bij het onderzoek betrokken natuurkundige Thomas Leitner op de nieuwssite van Nature. Maar als dat niet lukt, vervolgt hij, dan is de techniek mogelijk wel te gebruiken voor betere weersvoorspellingen. En ook dat is natuurlijk een nuttige zaak.

Bronnen: Nature News

Beeld: Teramobile


Meer Nieuws