Smogmysterie in agrarisch gebied opgelost

KIJK-redactie

29 April 2010 10:00

Een agrarisch, dunbevolkt terrein met hogere smogconcentraties dan een stad als Los Angeles. Jarenlang heeft dit verschijnsel wetenschappers bezig gehouden. Veevoer blijkt de boosdoener.

De San Joaquin Valley in Californië heeft de hoogste concentratie vee van de Verenigde Staten, met ongeveer 1,5 miljoen beesten die op een relatief klein gebied worden gehuisvest. Maar verder is er niet zo gek veel te doen: geen drukke verkeersaders, gigantische industrieterreinen of enorme woonwijken. De enorme hoeveelheid smog ter plekke was dan ook niet goed te verklaren. Sommigen dachten dat dierlijk afval of bestrijdingsmiddelen de oorzaak waren.

Maar uit onderzoek van de Universiteit van Californië blijkt dat de grote hoeveelheid veevoer in de regio de smog veroorzaakt. De manier waarop het voer is opgeslagen, in zuurstofarme ruimtes, zorgt ervoor dat het gaat gisten. En ontstaat een organisch materiaal dat de smog veroorzaakt op het moment dat het buiten aan het vee wordt gevoerd.

Bronnen: The New York Times

Beeld: Victor Iglesias


Meer Nieuws