Veel minder soorten dan gedacht?

kijkmagazine

11 June 2010 10:00

Hoeveel soorten zijn er op aarde? Rond de 30 miljoen, is een veelgehoord antwoord. Maar volgens Australische wetenschappers zijn het er veel en veel minder.

De grote onzekere factor in het schatten van het aantal soorten vormen tropische insecten, zegt Andrew Hamilton van de Universiteit van Melbourne. “Schattingen lopen uiteen van een paar miljoen tot 100 miljoen.”

Volgens statistische modellen van Hamilton en collega’s is dat laatste getal een grove overschatting. Zij stellen dat er 90 procent kans is dat er tussen de 2 en de 7 miljoen tropische insectensoorten zijn. 3,7 miljoen is daarbij het meest waarschijnlijke aantal.

Tellen we daar zo’n 50.000 gewervelden, 400.000 planten en 1,3 andere organismen bij op, dan komen we met de nieuwe, Australische schatting op 5,5 miljoen soorten. (Dat is dan wel exclusief bacteriën, waarvan we simpelweg te weinig weten om een zinnige schatting te maken van het aantal soorten.)

De waarde van Hamilton en consorten klopt overigens mooi met dit wat oudere, Amerikaans onderzoek. Dat stelde in 2002 dat er tussen de 4 en 6 miljoen soorten zijn.

Bronnen: University of Melbourne, via PhysOrg.com, Science A Go Go


Meer Nieuws