Vermoorde vrouw vaak gedood door partner

kijkmagazine

20 June 2013 15:10

Bebloed mes

Bij bijna vier op de tien vermoorde vrouwen is de partner de dader, zo blijkt uit een grote, internationale studie.

Mannen worden daarentegen vrij zelden door hun vrouw of vriendin (of man of vriend, in het geval van een homoseksuele relatie) vermoord: in slechts 6,3 procent van de gevallen. Maar voor je als man opgelucht ademhaalt: mannen lopen in het algemeen juist een veel groter risico dan vrouwen om te worden vermoord.

Relaties met fatale afloop

In Zuidoost-Azië is het percentage vermoorde vrouwen waarbij de partner de dader is het grootst: bijna 60 procent. Maar ook in de ‘hoge-inkomens-landen’, waaronder Nederland, is de partner bovengemiddeld vaak de dader: in 41,2 procent van de gevallen.

Deze hoge percentages wijzen er overigens niet per se op dat relaties in deze landen vaker een fatale afloop hebben. Deels zullen de verschillen tussen landen het gevolg zijn van het feit dat sommige landen lagere moordcijfers hebben, waardoor het aantal moorden in de huiselijke kring er relatief groot is. Daarnaast zijn de gegevens voor sommige landen vollediger en betrouwbaarder dan voor andere, stellen epidemioloog Heidi Stöckl en collega’s in The Lancet.

Eerder te laag dan te hoog

De onderzoekers verwachten verder dat de percentages eerder te laag dan te hoog zullen zijn. Bij minstens een vijfde van de bijna een half miljoen moorden die in de studie werden meegenomen, was namelijk de relatie tussen het slachtoffer en de dader niet bekend. Die zijn allemaal als ‘niet-partner-moord’ meegenomen, terwijl daar ongetwijfeld nog de nodige uit de hand gelopen relatie-akkefietjes tussen zaten…

Bron: The Lancet


Meer Nieuws