Waar leidt het mannenoverschot in Azië toe?

kijkmagazine

15 March 2011 10:00

In China, India en Zuid-Korea worden vrouwelijke foetussen relatief vaak geaborteerd, wat heeft geleid tot een teveel aan mannen. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Over die kwestie hebben de geneeskundigen Therese Hesketh, Li Lu en Zhu Wei Xing gisteren een nieuw overzichtsartikel gepubliceerd in het tijdschrift Canadian Medical Association Journal. En dat artikel bevat een aantal opzienbarende getallen. Zo werden er in 2005 in China 1,1 miljoen meer mannelijke dan vrouwelijke baby’s geboren, en was er dat jaar een overschot van 32 miljoen mannen in de leeftijdsgroep van nul tot twintig jaar. Ook in India en Zuid-Korea hebben de mannen de overhand; in diverse steden en streken worden zelfs op elke honderd vrouwen meer dan 125 mannen geboren.

De oorzaak hiervan is een combinatie van het feit dat echtparen in de betreffende landen om economische en culturele redenen liever een jongen dan een meisje krijgen, en de opkomst van medische technieken waarmee vóór de geboorte het geslacht van een foetus al kan worden vastgesteld. Dat heeft ertoe geleid dat ouders ervoor kiezen om meisjes te laten aborteren, met een teveel aan jongens tot gevolg. (Overigens worden er ook van nature al meer jongens dan meisjes geboren, maar dan hebben we het over een verschil van maar 5 procent.)

Interessant is vooral welke gevolgen dit verschijnsel kan hebben. Voor de hand ligt dat er voor veel mannen geen vrouwelijke partner zal zijn. “Deze mannen zullen niet in het huwelijk kunnen treden, in maatschappijen waar dat heel normaal wordt gevonden en waar sociale status en acceptatie voor een belangrijk deel afhangen van getrouwd zijn en een gezin starten”, schrijven Hesketh en collega’s. Dat zou niet alleen kunnen leiden tot psychische problemen, maar ook tot gewelddadigheid en zelfs georganiseerde misdaad (oftewel: bendes van gefrustreerde vrijgezellen). Volgens de onderzoekers is er echter niet voldoende bewijs om die laatste stelling te staven. Al geven ze daarbij gelijk aan dat het kan zijn dat de kritieke massa van volwassen, ongetrouwde mannen simpelweg nog niet is bereikt en dat een dergelijke crime wave dus nog in het verschiet ligt.

Er zitten overigens mogelijk ook positievere kanten aan het bovenstaande verhaal. Omdat er tegenwoordig vóór de geboorte al een selectie plaatsvindt op basis van geslacht, worden er minder meisjes ná hun geboorte gedood of verwaarloosd. Ook zou het mannenoverschot kunnen werken als een rem op de bevolkingsgroei en worden vrouwen als waardevoller gezien binnen de maatschappij naarmate ze zeldzamer zijn. Hesketh en collega’s: “Die verbeterde status zou moeten leiden tot een verminderde voorkeur voor mannelijke nakomelingen, met minder abortussen op basis van sekse en uiteindelijk een normale man-vrouw-balans tot gevolg.” En dan maar hopen dat het hele verhaal niet weer van voor af aan begint.

Bronnen: Canadian Medical Association Journal

Beeld: EPA/ANP


Meer Nieuws