Waarom is het zo moeilijk om olie na te maken?

André Kesseler

10 December 2012 16:00

Olievat

“Voor allerlei stoffen en materialen bestaat een namaakvariant”, mailt vragensteller Edwin Teeling. “Waarom lukt dat niet met olie?”

Aardolie en -gas ontstaan niet zomaar. Het proces, waarbij niet-vergane overblijfselen van plantaardig en dierlijk leven in de aardkorst worden omgezet in brandstoffen, is uiterst complex en duurt vele miljoenen jaren. Essentieel in dit proces is de combinatie van druk, temperatuur en afwezigheid van zuurstof, maar hoe dat precies gebeurt, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Ondanks pogingen – en kleine successen – in laboratoria om dit proces na te bootsen, is er nog steeds geen zicht op een commerciële toepassing.

Shell-woordvoerder Wim van de Wiel zegt daarover: “Het is handiger om plantaardig materiaal om te zetten in biobrandstoffen. Daar heb je geen hoge druk en temperaturen voor nodig, en duurt ook geen miljoenen jaren. Suiker kan bijvoorbeeld relatief eenvoudig worden omgezet in ethanol. Al dan niet gemengd met benzine is dat een prima transportbrandstof.”

Maar daar zit wel een nadeel aan: benodigde grondstoffen zoals maïs en granen worden hierdoor schaarser en dus duurder. Er ontstaat concurrentie tussen biobrandstoffen en de voedselproductie. Daarom wordt druk gezocht naar biobrandstoffen uit niet-eetbare plantendelen, onder meer op de Universiteit Twente. Gerrit Brem, hoogleraar energietechnologie aldaar, meldt daarover: “We doen onderzoek naar de productie van de zogenaamde twee-generatiebiobrandstoffen uit houtachtige biomassa en reststromen, waaronder bermgras, stro, riet, papierslib, zuiveringsslib en mest. Een van de kansrijke processen hierbij is het flash-pyrolyse proces, waarbij biomassa in een paar seconden omgezet wordt in een oliedamp.”

De olie die op die manier wordt geproduceerd, is nog niet geschikt voor onze auto’s, maar kan al wel gebruikt worden voor elektriciteits- of warmteopwekking in ketels en gasturbines. Het pyrolyseproces is nog volop in ontwikkeling en zal de komende jaren in de praktijk worden getest.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar [email protected]!


Meer Nieuws