Wat is een hadron?

kijkmagazine

28 June 2010 13:00

Inmiddels brengt hij alweer een paar maanden deeltjes met een extreem hoge energie met elkaar in botsing: de LHC, oftewel de Large Hadron Collider. Maar wat is een hadron? En waarom noemen we de LHC een hadron collider, terwijl hij eigenlijk ‘gewoon’ protonen op elkaar laat knallen?

Het antwoord op die laatste vraag is gauw gegeven: het proton ís een hadron. De naam hadron gebruiken we voor alle deeltjes die zijn opgebouwd uit zogenoemde quarks. Deze elementaire deeltjes komen voor in zes ‘smaken’: up, down, strange, charm, bottom en top. Bevat een deeltje drie quarks, zoals het eerdergenoemde proton en het neutron, dan wordt het een baryon genoemd. Daarnaast zijn er nog de mesonen: die bestaan elk uit een quark en een antiquark en worden ook tot de hadronen gerekend.

Niet onder deze noemer vallen de zogenoemde leptonen, een groep deeltjes waarvan het elektron het bekendste lid is. Dit zijn, in tegenstelling tot de uit quarks opgebouwde hadronen, échte elementaire deeltjes. Met andere woorden: voor zover we weten, zijn ze niet meer op te splitsen in kleinere bouwstenen.

Ook een grote vraag? Mail hem naar [email protected]!

Beeld: CERN


Meer KIJK antwoordt