Wel of niet meer conflicten in Afrika door klimaatverandering?

kijkmagazine

08 September 2010 10:00

Nieuw onderzoek stelt dat er geen verband is tussen een opwarmend klimaat en het aantal burgeroorlogen in Afrika. Maar vorig jaar vonden wetenschappers juist wél zo’n verband. Wie heeft er gelijk?
Het nieuwe onderzoek is afkomstig van de Noorse politicoloog Halvard Buhaug. Hij legde klimaatfactoren als de temperatuur en de hoeveelheid neerslag naast de recente geschiedenis van Sub-Saharisch Afrika en concludeerde daaruit dat daar zo goed als geen verband tussen zit. “De belangrijkste oorzaken voor burgeroorlogen zijn politiek van aard, niet milieukundig”, zegt Buhaug.
Daarmee zet de wetenschapper vraagtekens bij de doemscenario’s die bijvoorbeeld uit de doeken worden gedaan in het boek De klimaatoorlogen van Harald Welzer, of het pas in het Nederlands verschenen, bijna identiek getitelde Klimaatoorlogen van Gwynne Dyer. Maar de Noor spreekt ook het onderzoek tegen van de Amerikaanse econoom Marshall Burke; die toonde vorig jaar aan dat er in warmere tijden wél meer gewapende conflicten plaatsvonden in Afrika.
Duidelijk is nu vooral dat Buhaug en Burke het absoluut niet met elkaar eens zijn. Op de nieuwssite van Nature beschuldigen ze elkaar ervan alleen die data te hebben gebruikt die in hun kraam te pas kwam. Daarnaast zegt Buhaug dat Burke een verkeerde definitie hanteert voor een burgeroorlog. Burke meent op zijn beurt dat Buhaug “ernstige econometrische fouten heeft gemaakt, die zijn resultaten ondermijnen”.
Kortom: of de klimaatverandering tot meer oorlogen in Afrika gaat leiden, is nog even de vraag. Maar dat het verschijnsel de nodige conflicten in de wetenschap veroorzaakt, staat buiten kijf.

Nieuw onderzoek stelt dat er geen verband is tussen een opwarmend klimaat en het aantal burgeroorlogen in Afrika. Maar vorig jaar vonden wetenschappers juist wél zo’n verband. Wie heeft er gelijk?

Het nieuwe onderzoek is afkomstig van de Noorse politicoloog Halvard Buhaug. Hij legde klimaatfactoren als de temperatuur en de hoeveelheid neerslag naast de recente geschiedenis van Sub-Saharisch Afrika en concludeert dat daar zo goed als geen verband tussen zit. “De belangrijkste oorzaken voor burgeroorlogen zijn politiek van aard, niet milieukundig”, zegt Buhaug.

Daarmee zet de wetenschapper vraagtekens bij de doemscenario’s die uit de doeken worden gedaan in De klimaatoorlogen van Harald Welzer (klik hier voor onze bespreking) of het pas in het Nederlands verschenen, bijna identiek getitelde Klimaatoorlogen van Gwynne Dyer. Maar de Noor spreekt ook het onderzoek tegen van de Amerikaanse econoom Marshall Burke. Die toonde vorig jaar aan dat er in warmere tijden wél meer gewapende conflicten plaatsvinden in Afrika.

Duidelijk is nu vooral dat Buhaug en Burke het absoluut niet met elkaar eens zijn. Op de nieuwssite van Nature beschuldigen ze elkaar ervan alleen die data te hebben gebruikt die in hun kraam te pas kwam. Daarnaast zegt Buhaug dat Burke een verkeerde definitie hanteert voor een burgeroorlog. Burke meent op zijn beurt dat Buhaug “ernstige econometrische fouten heeft gemaakt, die zijn resultaten ondermijnen”.

Kortom: of de klimaatverandering wel of niet tot meer oorlogen in Afrika gaat leiden, is nog even de vraag. Maar dat het verschijnsel de nodige conflicten in de wetenschap veroorzaakt, staat buiten kijf.

Bronnen: Nature News


Meer Nieuws