Welke nationaliteit heeft een ‘ruimtebaby’?

KIJK-redactie

25 November 2012 13:00

Baby

Als iemand in de ruimte wordt geboren… wat voor nationaliteit heeft hij of zij dan?

Er zijn voor dat soort gevallen geen regels. Maar misschien is het te vergelijken met wat er gebeurt als een kind in een vliegtuig ter wereld komt. Ondanks dat vliegmaatschappijen vrouwen die meer dan 36 weken zwanger zijn liever niet vervoeren, komt het toch nog een paar keer per jaar voor dat er aan boord van een vliegtuig een bevalling plaatsvindt. Het is een groot misverstand dat de nationaliteit van het toestel waarin dat gebeurt, bepaalt welke nationaliteit het kind krijgt. Welke nationaliteit het kind krijgt, is namelijk afhankelijk van de wet van het land van de ouders.

In de VS geldt dat je Amerikaan wordt als je op hun grondgebied (en dus ook in een Amerikaans vliegtuig) ter wereld komt, ongeacht uit welk land de ouders komen. Mogelijk word je óók Nederlander of krijg je een andere nationaliteit en dan heb je dus twee nationaliteiten.

In Nederland geldt een dergelijke regel niet. In de Rijkswet op het Nederlanderschap staat dat op z’n minst je moeder Nederlands moet zijn. Geldt dat alleen voor je vader, dan moet deze óf getrouwd zijn met je moeder (bij je geboorte) óf je erkend hebben. Een Amerikaans echtpaar waarvan de vrouw in een Nederlands vliegtuig bevalt, krijgt bijvoorbeeld geen Nederlands kind. Het kind is officieel wel in Nederland geboren en de luchtvaartmaatschappij moet dan aangifte doen, maar dat maakt het kind nog geen Nederlander.

Maar zoals gezegd: voorlopig zal het probleem zich niet voordoen. Er worden weliswaar mannelijke en vrouwelijke astronauten omhooggeschoten, maar die hebben (voor zover bekend) nog nooit ruimteseks gehad. En als dat wel is gebeurd, was hun verblijf in de ruimte te kort om in het buitenaardse een aardse nakomeling voort te brengen.

Als het eenmaal toch zover is, zullen er ongetwijfeld nieuwe regels voor komen. Tot die tijd geldt voor ons: is je moeder Nederlander, dan ben jij dat ook. Dus ook als je in de ruimte bent geboren.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar [email protected]!

Tekst: Arnoud Engelfriet

Beeld: Benjamin Earwicker


Meer Nieuws