Wordt de aarde zwaarder door leven?

KIJK-redactie

03 December 2012 09:00

Jungle

Frank Souverein vraagt zich af of de aarde zwaarder wordt door de opslag van zonne-energie in planten en bomen.

Een logische gedachte, want energie uit zonlicht wordt gebruikt om planten door fotosynthese te laten groeien. Hierbij worden water en kooldioxide (CO2) omgezet in suikers en zuurstof (O2). Planten worden dus voor een groot deel gemaakt uit lucht! Ook de energie uit het zonlicht wordt hierbij in de plant opgeslagen en daarom kun je planten als brandstof gebruiken. Maar dat levert geen extra massa op.

Door fotosynthese wordt de lucht dus iets lichter, en de vaste aarde met zijn begroeiing iets zwaarder. Dat heeft geen invloed op de baan van de aarde om de zon. De luchtlaag om de aarde heen maakt namelijk deel uit van het systeem dat zijn rondjes om de zon draait, en de totale massa van deze aarde-lucht-bol zal door de plantengroei niet veranderen.

Wel wordt de aarde in de loop der tijd flink wat zwaarder door inslaande meteorieten en ruimtestofdeeltjes die hij opvangt, en een beetje lichter doordat wij af en toe een ruimteschip, een satelliet en soms zelfs een mens de ruimte in sturen. Het gaat hierbij vergeleken bij het gewicht van de aarde zelf echter om zulke kleine variaties dat de baan van de aarde ook hierdoor niet meetbaar verandert.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar [email protected]!

Tekst: Marlies ter Voorde


Meer Nieuws