Kunnen we iets met zuurstof die vrijkomt bij H-productie?

KIJK-redactie

04-10-2021 15:00:00

waterstof zuurstof

Via elektrolyse van water kunnen we waterstof maken. Bij die reactie komt ook zuurstof bij. Kunnen we daar nog wat mee?

Waterstof heeft een prima toekomst als energiedrager. Die waterstof kunnen we maken via elektrolyse van water. Daarbij komt – naast waterstof – ook zuurstof vrij. Het totale rendement van dat proces zal dus toenemen als we ook die zuurstof gaan gebruiken. Toch blijkt dat aardige idee dat KIJK-lezer S. Janse voorstelt niet rendabel te zijn – althans niet voor productie op grote schaal. De oorzaak komt uit een onverwachte hoek: het transport.

Lees ook:

Stikstofmonoxide

Dat zit zo. De huidige productie van zuurstof gebeurt door het afkoelen van lucht tot die bij een temperatuur van zo’n 200 graden Celsius onder nul vloeibaar wordt. Vervolgens worden zuurstof (O2) en stikstof ( N2) daaruit gedestilleerd en apart verkocht. Het efficiënt vervoeren ervan gebeurt in vloeibare vorm. Immers, het volume van gassen wordt tot ruwweg één duizendste teruggebracht als we ze vloeibaar maken. De O2 en N2 die zo worden geproduceerd zijn al vloeibaar, dus dat is lekker efficiënt. Naar N2 is veel vraag, waardoor een grote producent als Air Liquide zelfs O2 overheeft. Daar valt dus moeilijk tegenop te concurreren met elektrolyse.

Is er dan helemaal geen nuttig gebruik van de elektrolyse-zuurstof? Gelukkig wel, vertelt Richard van de Sanden van de TU Eindhoven. Bij DIFFER, het Dutch Institute For Fundamental Energy Research, is een interessante ontwikkeling gaande. De vrijkomende zuurstof wordt, samen met geactiveerde stikstof, gebruikt om stikstofmonoxide (NO) te produceren. Die NO is weer een grondstof voor de chemische industrie en wordt onder meer gebruikt bij de productie van kunstmest, synthetische vezels, plastics en zelfs medicijnen. Zo krijgt zuurstof uit elektrolyse wellicht toch nog een mooie toekomst!

Deze vraag kon je vinden in KIJK 12/2020.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]

Tekst: Jo Hermans

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! Podcast KIJK en luister via JUKE


Meer KIJK antwoordt