Plastic aangetroffen in menselijk bloed

Karlijn Klei

25 March 2022 16:30

plastic

Nederlandse onderzoekers leveren voor het eerst bewijs voor de aanwezigheid van microscopische plasticdeeltjes in de bloedbaan van mensen.

Op straat, in parken, in zee: plastic is tegenwoordig vrijwel overal te vinden. Zelfs, zo schrijven onderzoekers van onder meer de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), in ons bloed. In vakblad Environmental International schrijft het team hoe ze in het bloed van 17 van 22 anonieme donoren plasticdeeltjes aantroffen. Of de microscopische beetjes plastic (afgesleten van bijvoorbeeld voedselverpakkingen en kleding) schadelijk zijn voor onze gezondheid is nog niet duidelijk.

Lees ook:

Kleine beetjes

De onderzoekers, afkomstig van de VU, Deltares en het Amsterdam UMC, namen het bloed van 22 proefpersonen onder de loep. Hiervoor pasten ze een zeer gevoelige, door hen ontwikkelde analyse toe. Deze is specifiek gericht op het opsporen van piepkleine plasticdeeltjes.

De grootte van die deeltjes ligt tussen 700 nanometer en een halve millimeter. Dat is ergens tussen een honderdste van de diameter van een van de haren op je hoofd en de diameter van de injectienaald (een halve millimeter) waarmee de onderzoekers het bloed afnamen.

Het team trof in het bloed van 17 van de 22 donoren plasticdeeltjes aan – driekwart dus. Het gaat niet om grote hoeveelheden, zo schrijft het in zijn paper. De totale concentratie van bedroeg gemiddeld ‘slechts’ 1,6 microgram per milliliter (µg/ml) bloed: ongeveer één theelepel in 1000 liter.

Gezondheidseffecten

Plasticsoorten polyethyleentereftalaat (PET) (afkomstig uit onder meer flessen, verpakkingsmateriaal en fleece), polyethyleen (PE) en styreenpolymeren (piepschuim) werden het vaakst in de bloedmonsters aangetroffen. Poly-methylmethylacrylaat (PMMA) was ook aanwezig, maar in mindere mate. Tenslotte analyseerden de onderzoekers het bloed ook op polypropyleen (PP). Daarvan bleken de concentraties echter te laag om nauwkeurig gemeten te kunnen worden.

Een van de doelen van het onderzoek was inzicht te krijgen in de mogelijke schadelijke effecten van deze piepkleine plasticdeeltjes op onze gezondheid. Maar hoewel het team voor het eerst heeft aangetoond dat we dusdanig met deze deeltjes te maken krijgen dat we ze in onze bloedomloop kunnen terugvinden, doen ze nog geen uitspraken over de gezondheidseffecten. Of en in hoeverre die er zijn, moet vervolgonderzoek gaan uitwijzen.

Bronnen: Environmental International, Vrije Universiteit Amsterdam

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Nieuws