Mysterieus prehistorisch monument gevonden in Frankrijk

Babette Weller

18 April 2024 12:00

Mysterieus monument gevonden in Frankrijk

Het mysterieuze monument dat archeologen in Marliens (Frankrijk) aantroffen. Beeld: Jérôme Berthet/ Inrap

Nog nooit eerder hebben archeologen iets in deze vorm gezien. Vermoedelijk stamt het mysterieuze verschijnsel uit de neolithische periode.

Op het platteland van de Franse gemeente Marliens, een paar kilometer ten zuiden van Dijon, vonden archeologen van het Nationaal Instituut voor Preventief Archeologisch Onderzoek (INRAP) onder meer oeroude sieraden en vuurstenen, maar ook een prehistorisch monument met een nog nooit eerder waargenomen vorm.

Het team werd ingeschakeld ter voorbereiding op een grote delving naar grind in de Franse streek, om zeker te weten dat het gebied vrij was van oude culturele overblijfselen. Dat bleek dus geen onnodige taak. De vondsten duiden op menselijke nederzettingen, hoogstwaarschijnlijk uit de brons- en ijzertijd, van ongeveer 3000 tot 450 jaar voor Christus.

Lees ook:

Prehistorische vondsten

Het gevonden monument dat het INRAP-team aantrof, bestaat uit drie ronde delen die met elkaar zijn verbonden. Het middelstuk is een grote ring met een diameter van elf meter. Rechts daarvan ligt een hoefijzervormige omheining van acht meter lang. Links van het middenstuk ligt een afgebroken halve cirkel.

Rondom het monument bevindt zich een laag wit grind. Die zou mogelijk duiden op een omheining van palen of steen. Hoewel de archeologen nog niet weten uit welke tijd deze bijzondere vondst stamt, vonden ze tijdens opgravingen in de rest van het gebied een hele hoop andere objecten en overblijfselen. En die geven daar mogelijk wat meer over weg.

De archeologen vonden zeven vuurstenen pijlpunten, twee boogschuttersarmbanden, een vuursteenaansteker en een koperen dolk. Vermoedelijk komen deze objecten uit de klokbekercultuur, van 2500 tot 2000 voor Christus. En verspreid over de vlakte troffen ze putten van klei aan. Deze putten zijn typerende overblijfselen van de bronstijd (3000 tot 800 voor Christus).

Pijlpunten, vuurstenen,  boogschuttersarmbanden en een dolk uit de klokbekercultuur
Vondsten uit de Franse gemeente Marliens. Beeld: Luc Staniaszek, Inrap

Op twee verschillende plekken trof het team resten van begraafplaatsen aan. Bij de ene plaats zagen ze een omheind terrein, met daarin armbanden en kettingen van barnsteen. Bij de ander, op 400 meter daar vandaan, lagen urnen, een paar botten en sieraden.

Bovenaanzicht van de mysterieuze vondsten uit de prehistorie
Het bovenaanzicht van de prehistorische vondsten in Marliens. Beeld: Luc Staniaszek, Inrap

Neolithische periode

De archeologen hebben een vermoeden dat het mysterieuze monument uit de neolithische periode stamt (nieuwe steentijd, 5000 tot 2000 voor Christus). Met radiokoolstofanalyse hopen ze een preciezere datering te maken.

Hierna zullen verdere onderzoeken moeten uitwijzen waar het monument voor diende. Op basis van de andere vondsten, hebben hoogstwaarschijnlijk verschillende volkeren, uit de bronstijd tot aan de ijzertijd, gebruikgemaakt van het monument.

Bronnen: AncientOrigins, IFLScience

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Geschiedenis