De vervolging en executie van ‘heksen’

KIJK-redactie

17 January 2024 15:31

Op 23 oktober 1684 stierf Martha van Wetteren op de brandstapel in het Oost-Vlaamse Belsele. Daarmee was zij, voor zover bekend, het laatste slachtoffer van de eeuwenlange heksenvervolgingen in de Lage Landen. Vooral in de tweede helft van de zestiende en in de zeventiende eeuw werden veel vrouwen (maar soms ook mannen) verdacht van bovennatuurlijke bezigheden. Roddels en wilde geruchten waren vaak al voldoende om iemand op te laten pakken, waarna diegene middels martelingen tot een bekentenis werd gedwongen en op de brandstapel werd gegooid. In de Zuidelijke Nederlanden zouden zo minstens 1150 tot 1250 ‘heksen’ worden gedood, in de Noordelijke zo’n 160.

Beeld: Wikimedia Commons


Meer Zwarte bladzijde