Jouw auto geprogrammeerd om je te doden?

KIJK-redactie

27 June 2016 11:00

zelfrijdende auto

Wetenschappers hebben een lastig moreel dilemma van zelfrijdende auto’s aan de kaak gesteld.

Stel: in een split second moet jouw toekomstige zelfrijdende auto een beslissing maken met morele – en dodelijke – gevolgen. Terwijl jij in de rijdende autonome auto zit, steekt een groepje kinderen plotseling de straat over. De auto heeft geen tijd meer om te remmen en kan alleen nog uitwijken naar een boom. Wie moet hij redden?

Zo min mogelijk slachtoffers

In een studie, gepubliceerd in Science, probeerden Franse en Amerikaanse ethici erachter te komen wat de publieke opinie is in situaties als deze. Zij legden dit soort vragen aan ruim 1900 mensen voor.

De resultaten tonen aan dat een meerderheid wil dat de zelfrijdende auto zoveel mogelijk mensen redt: 76 procent van de deelnemers vindt dat de auto een passagier moet opofferen als hij daarmee tien anderen redt.

Zelfzuchtig

Maar willen de respondenten dan zelf ook in zo’n morele auto rijden? Nee. Een meerderheid van de deelnemers rijdt liever in een auto die de passagier in alle omstandigheden beschermt. Vooral wanneer er ook familieleden of vrienden in de auto zitten, verlenen de respondenten voorrang aan het zelfzuchtigere systeem.

Deze insteek kan problemen opleveren voor automakers. Wanneer zij autonome auto’s produceren die voor het belang van de bestuurder gaan, kan dit meer dodelijke verkeersongelukken tot gevolg hebben. Maar wanneer ze zelfrijdende wagens maken die zoveel mogelijk mensen redden en de bestuurders niet ontzien, hebben ze ook een probleem. Uit het onderzoek kwam immers naar voren dat 59 procent van de mensen dan helemaal geen zelfrijdende auto koopt.

Bronnen: Science, Live Science, IFL Science


Meer Mens