Is er leven na de oliestaat?

KIJK-redactie

03 December 2019 10:59

oliestaten

Tientallen jaren plukten landen die aardolie produceren de vruchten van het feit dat de mensheid verslaafd is aan deze grondstof. Maar door de klimaatverandering, de opmars van duurzame energiebronnen én het leegraken van de oliebronnen begint daar verandering in te komen. KIJK onderzoekt hoe drie van deze landen hierop in willen spelen.

Toen in de negentiende en de twintigste eeuw op allerlei plekken grote hoeveelheden aardolie werden ontdekt, leidde dat wereldwijd tot ingrijpende veranderingen. Sommige landen besloten zelfs om hun economie helemaal in te richten op de inkomsten uit het ‘zwarte goud’, wat op die plekken tot een razendsnelle ontwikkeling leidde.

Oliestaten onder de loep

Maar elke medaille heeft een keerzijde. Want net als aardgas en steenkool is olie geen onuitputtelijke grondstof. Naar verwachting zijn de relatief makkelijk te exploiteren olievelden al over ongeveer vijftig jaar uitgeput. Daarnaast heeft de winning en het gebruik van olie de afgelopen decennia een bijzonder slechte reputatie gekregen: het verstoken van deze fossiele brandstof draagt flink bij aan de opwarming van de aarde en vernietigende olierampen halen regelmatig het nieuws.

De vraag ‘hoe dringen we het gebruik van olie terug?’ klinkt steeds vaker. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de ontwikkeling van groene energie. Maar voor de tientallen oliestaten betekent het slecht nieuws. Willen ze overleven, dan zullen ze zich moeten klaarmaken voor een wereld zonder olie. Is dat mogelijk? En zo ja, hoe? We nemen drie oliestaten onder de loep.

Dit is het begin van het artikel ‘Is er leven na de oliestaat?’ te vinden in KIJK 1/2020. Deze editie ligt in de winkel vanaf 19 december tot en met 22 januari.

Meer informatie:

Tekst: Daaf Borren

Openingsbeeld: Getty Images

KIJK 12-2019Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK


Meer Artikelen