‘Verschil van drinkgedrag man en vrouw kleiner’

KIJK-redactie

26-11-2015 13:00:47

Alsmaar meer zuipende Amerikaanse vrouwen zijn bezig met een onrustbarende inhaalslag op mannen.

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat vrouwen steeds meer drinken, terwijl de mannen het juist iets rustiger aan lijken te doen. Het verschil tussen beide seksen wordt dus kleiner. Dit nieuws verontrust de deskundigen, want de nadelige gevolgen van alcoholgebruik zouden bij vrouwen nog meer risico’s met zich meebrengen dan bij mannen. En dan hebben we niet over de kater achteraf.

Drinkdagen

Het drinkgedrag van Amerikanen werd tussen 2002 en 2012 bijgehouden door middel van een grootschalige jaarlijkse enquêtes. De deelnemende mannen en vrouwen (12+) beantwoordden daarin onder andere vragen over hoeveel ze momenteel drinken, hoeveel dagen per maand ze drinken, alcoholmisbruik en rijden onder invloed.

De cijfers werden onlangs gepubliceerd in het vakblad Alcoholism: Clinical and Experimental Research en liegen er niet om. In tien jaar tijd steeg het aantal vrouwen dat de maand voorafgaand aan de enquête alcohol had gedronken van 44,9 naar 48,3 procent. Bij mannen daalde dit aantal van 57,4 naar 56,1 procent. Het aantal ‘drinkdagen’ tijdens die periode steeg bij de dames van 6,8 naar 7,3 dagen. De heren grepen iets minder vaak naar de fles: 9,5 dagen per maand in 2012 in plaats van 9,9 in 2002.

Comazuipen

Ook het zogenoemde binge drinking (een lichtere vorm van comazuipen) werd onder de loep genomen. Bij meisjes tussen de 18 en 25 steeg het aantal gevallen van 29,1 naar 32,6 procent. Jongens uit dezelfde leeftijdscategorie lieten zich wederom minder vaak volgieten. Hoewel de heren van 49,8 procent in 2002 naar 45,4 procent in 2012 daalden, steken ze alsnog met kop en schouders boven het tegenovergestelde geslacht uit. Overigens betrof het hier alleen niet-studerende jongeren. Amerikaanse studenten zopen net zo vaak ‘coma’ als eerst.

De ernst van de situatie wordt uitgelegd door George Koob, hoofd van het Amerikaanse National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Hij zegt: “Deze gegevens zijn zeer verontrustend, want vrouwen lopen veel meer risico dan mannen als het aankomt op negatieve effecten van alcoholgebruik, zoals leverontsteking, hart- en vaatziekten, kanker en hersenaandoeningen”. Volgens andere bronnen zou dit komen doordat het vrouwelijke lichaam veel minder snel alcohol afbreekt dan dat het mannenlichaam dat kan.

Nederland

Volgens de laatste cijfers van de Stichting Trimbos-Instituut is wat we onder Amerikaanse vrouwen zien, bij Nederlandse meisjes in de leeftijdsklasse 12 – 16 jaar in ieder geval niet aan de hand. Ook is het totale gebruik van alcohol onder de gehele Nederlandse bevolking sinds 2003 afgenomen. Binge drinking nam de laatste jaren echter iets toe.

Bronnen: The Guardian, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Stichting Trimbos-Instituut (pdf)Podcast KIJK en luister via JUKE


Meer Mens