Waarom is Latijn wel uitgestorven, maar Grieks niet?

KIJK-redactie

02-05-2016 16:00:42

Latijn

Sommigen van ons hebben Latijn moeten leren op de middelbare school. Maar veel lijk je hier niet meer aan te hebben, want de Latijnse taal is uitgestorven. Maar waarom is het Grieks dat dan niet? 

Eigenlijk zijn ze allebei niet uitgestorven, alleen veranderd. Dat is normaal, want talen veranderen in de loop van de eeuwen altijd. In dat veranderingsproces heeft het Latijn nieuwe namen gekregen, maar het Grieks niet.

Het Nieuwgrieks lijkt ook nog wel op het klassieke Grieks, maar de verschillen zijn groot. Zo kunnen de gewone Grieken van nu de teksten van Homerus en Sophocles heus niet meer lezen. Ook het Latijn is veranderd, maar dan wel per regio op een andere manier. Je zou kunnen zeggen dat Romaanse talen als Frans, Portugees en Italiaans allemaal ‘Nieuwlatijn’ zijn, maar dan wel het Nieuwlatijn van hún gebied.

Latijn versus Grieks

Het verschil tussen Latijn en Grieks is dus vooral dat de ene taal uiteen is gevallen en de andere niet. En hoe komt dát dan? In West-Europa ontstonden vanaf de late middeleeuwen staten die elk hun eigen standaardtaal ontwikkelden, waaronder Frans en Portugees. De Griekstalige gebieden daarentegen maakten bijna continu deel uit van één rijk met vele volkeren. Bovendien speelde de Grieks-orthodoxe kerk een sterke samenbindende rol. Zo bleef de taaleenheid bewaard.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl! Deze vraag verscheen in KIJK 4/2016, die je nog online kunt bestellen!

Tekst: Gaston DorrenPodcast KIJK en luister via JUKEMeer Artikelen

NIEUW!

De nieuwste editie van KIJK is nu verkrijgbaar