Boter als brandstof?

KIJK-redactie

02 August 2010 10:00

Onderzoekers verkennen de mogelijkheid om boter als grondstof voor biodiesel te gebruiken.

Hiervoor hebben ze het vet van 250 kilogram boter omgezet in biodiesel om de bruikbaarheid van dit product te onderzoeken. Helaas bleek dat niet alle veiligheidseisen werden gehaald; voor commercieel gebruik moet de boterbiodiesel worden verdund met andere brandstoffen.

Bij biodieselproductie wordt het proces versneld waarmee olie in de natuur ontstaat. Energetische biologische resten worden onder specifieke druk, temperatuur en eventueel in aanwezigheid van een ander materiaal omgevormd tot olie. Het liefst gebruik je hiervoor restproducten; in het geval van boter zou je overtollige, bedorven of niet voor consumptie geschikte boter gebruiken.

Het is belangrijk dat biodiesel wordt onderzocht. Biodiesel gebruikt plantenresten die tijdens onze generatie koolstofdioxide hebben opgenomen en die ze na verbranding weer zullen afgeven. Het probleem met het gebruik van fossiele brandstoffen als olie is dat we koolstofdioxide gebruiken dat al eeuwenlang onder de grond opgeslagen heeft gezeten; we brengen de atmosfeer uit balans door deze koolstofdioxide de lucht in te blazen.

Ook is de vraag naar biodiesel gestegen; een aantal regeringen verplichten het bijmengen van biodiesel op tankstations. In Nederland is al 3,75 procent van de benzine of diesel die je tankt biodiesel.

Bronnen: American Chemical Society via PhysOrg.com, Ministerie van VROM


Meer Nieuws