Koreanen zuiveren water en wekken daarbij ook energie op

André Kesseler

08 March 2023 17:00

Render van KITS' nieuwe membraan dat water kan zuiveren en energie kan opwekken

Zuiver drinkwater produceren wordt een steeds grotere uitdaging; niet in de laatste plaats doordat waterzuivering een energievretend proces is. In Korea werken onderzoekers aan een nieuw systeem dat zelfs energie kan opleveren.

Als je de natuur in trekt, zijn er verschillende manieren om oppervlaktewater drinkbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan speciale tabletten of het voor KIJKs Beste Tech-idee genomineerde Jerry Can Water Filter. Maar op industriële schaal is de uitdaging een stukje groter, want water door een membraan persen kost nou eenmaal bakken energie. Daarom is de vinding van onderzoekers aan de Korea Institute of Science and Technology (KIST) en van de Myongji Universiteit extra bijzonder. Hun filter filtert niet alleen, maar levert zelfs energie op.

Conceptafbeelding waterzuivering

Lees ook:

Stromende ionen

Het team ontwikkelde een “sandwich-achtig” membraan dat aan de onderkant water filtert. De bovenkant is voorzien van een geleidend polymeer dat elektriciteit opwekt door de stroomrichting van het water nauwkeurig te sturen. Water dat loodrecht door het membraan vloeit, zorgt voor een horizontale stroom van ionen die vervolgens kan worden opgevangen. En die groene elektriciteit is nuttig te gebruiken.

Grafische uitleg van het opwekken van energie bij waterzuivering.

Zee, regen grond, riool..

Helemaal opmerkelijk is dat het Koreaanse filtratiesysteem van de Koreanen voor heel veel verschillende soorten water werkt; dus ook voor regen-, grond-, rivier-, riool-, afval-, en zelfs zeewater. Het team beweert dat het daaruit meer dan 95 procent van de verontreinigingen kleiner dan een honderdmiljoenste meter kan verwijderen. Het gaat daarbij om onder meer om zware metaaldeeltjes en de microplastics die in toenemende hoeveelheden over de hele wereld in zoet water worden aangetroffen.

Foto's van het membraan dat gebruikt wordt om water te filteren

Opschalen

Voorlopig is de hoeveelheid elektriciteit die de proefopstelling kan leveren heel bescheiden. De onderzoekers hebben het over een maximaal vermogen van slechts 16,44 microwatt, maar ze werken nu aan manieren om het systeem op te schalen naar industriële proporties. Het persbericht meldt: “Doordat het membraan kan worden vervaardigd met behulp van een eenvoudig printproces – zonder beperkingen ten aanzien van de afmetingen – heeft het door de lage productiekosten en productietijd een groot potentieel om te worden gecommercialiseerd.”

Bronnen: KIST, New Atlas, Advanced Materials

Beeld: KIST


Meer Nieuws