Mannen vallen op sympathieke vrouwen

KIJK-redactie

28-07-2014 09:00:19

Bij een eerste date vallen mannen op sympathieke vrouwen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Bij vrouwen ligt dit iets ingewikkelder.

Amerikaanse onderzoekers hebben onderzocht wat de sympathie van een persoon doet met zijn seksuele aantrekkingskracht, en of hier een verschil in is tussen man en vrouw. Wat blijkt? Een man voelt zich aangetrokken tot een vrouw die interesse in hem toont, terwijl dat andersom niet altijd het geval is. Sterker nog: sommige vrouwen vinden een sympathieke man juist onaantrekkelijk.

Dit ontdekten de onderzoekers door eerst proefpersonen te vragen wat ze van onbekende mensen van het tegenovergestelde geslacht vonden op het gebied van sympathie en aantrekkelijkheid. Vervolgens gingen ze een stapje verder door de proefpersonen een gesprek te laten voeren met een sympathieke of niet sympathieke virtuele gesprekspartner. Deze was zo gemanipuleerd dat er bewust sympathieke of onsympathieke antwoorden werden gegeven.

Vrouwen zijn huiveriger

Hierbij reageerden de mannen eenduidig: sympathieke vrouwen zijn zowel vrouwelijker als aantrekkelijker. Bij de vrouwen waren wisselende resultaten te zien. Sommige zagen sympathieke mannen ook als aantrekkelijker, maar bij anderen werd sympathie juist negatief opgevat en werden de aardige mannen bestempeld als onaantrekkelijk.

De onderzoekers denken dat dit komt doordat vrouwen huiveriger zijn als het gaat om vreemden. Ze weten niet goed wat de intenties zijn van de onbekende en kunnen daardoor een sympathiek persoon als onbetrouwbaar en onaantrekkelijk zien. Daarnaast zou een sympathieke man als wanhopig en niet echt mannelijk kunnen overkomen bij sommige vrouwen.

Bronnen: Personality and Social Psychology Bulletin, Society for Personality and Social Psychology via EurekAlert!

Tekst: Tom GerritsPodcast KIJK en luister via JUKEMeer Nieuws

NIEUW!

Haal nu het extra dikke zomernummer in huis