‘Mars had een zuurstofrijke atmosfeer’

KIJK-redactie

29-06-2016 13:00:02

zuurstof Mars

Nieuw onderzoek lijkt erop te wijzen dat de atmosfeer van Mars ooit veel zuurstof bevatte.

Miljarden jaren geleden had Mars wat weg van de huidige aarde. Zo had de planeet een warmer klimaat en stroomden er – vermoedelijk – rivieren van vloeibaar water. Maar Mars lijkt nog aarde-achtiger te zijn geweest dan we dachten. Wetenschappers hebben namelijk vastgesteld dat de Rode Planeet waarschijnlijk een zuurstofrijke atmosfeer heeft gekend.

Zuurstof of microben?

De onderzoekers claimen dit nadat ze met behulp van de NASA-rover Curiosity grote hoeveelheden mangaanoxide aantroffen in gesteentes. Deze stof kan op twee manieren op Mars zijn terechtgekomen: door atmosferische zuurstof of door microben.

Het is onwaarschijnlijk dat microben Mars’ mangaanoxide hebben geproduceerd, zeggen de onderzoekers. Zij stellen dat grote hoeveelheden mangaanoxide niet op die manier kunnen zijn gevormd zonder grote hoeveelheden water en zuurstof. Ze vinden het dan ook aannemelijker dat een zuurstofrijke atmosfeer hieraan ten grondslag ligt.

De wetenschappers zijn van plan om in de toekomst onderzoek te doen naar mangaanoxide die door microben is geproduceerd en mangaanoxide die is ontstaan uit zuurstof. Op deze manier hopen ze uitsluitsel te kunnen geven.

Leven op Mars?

Volgens planeetwetenschapper Inge Loes ten Kate gaat het om een bijzondere ontdekking. “Bepaalde mineralen kunnen alleen worden gevormd onder bepaalde chemische omstandigheden”, zegt zij. “Het vinden van nieuwe mineralen is dus van groot belang om (geo)chemische processen in het verleden beter te kunnen begrijpen. In dit geval dus reacties met zuurstof, waaruit we kunnen afleiden dat er zuurstof moet zijn geweest.”

Ten Kate, als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht, verwacht net als de onderzoekers niet dat de gevonden mangaanoxide door microben is ontstaan. “Mangaanoxide kan natuurlijk als een aanwijzing voor leven worden beschouwd. Zolang we echter niet onomstotelijk hebben vastgesteld dat er leven op Mars is, is het simpelste ontstaansmechanisme het meest plausibel – en dat is chemisch, door zuurstof.”

Er is was dus ooit waarschijnlijk veel zuurstof op Mars. Maakt dat het aannemelijker dat er ooit leven is geweest op Mars? Volgens Ten Kate valt daar niet zo veel over te zeggen, omdat de aanwezigheid van zuurstof niet een gevolg van leven hoeft te zijn. “Er zijn ook andere processen waardoor je zuurstof in de atmosfeer kunt krijgen.”

Bronnen: Geophysical Research Letters, Phys.orgPodcast KIJK en luister via JUKEMeer Nieuws

NIEUW!

De nieuwste editie van KIJK is nu verkrijgbaar