Muziekles helpt kinderen met lezen

KIJK-redactie

09-08-2014 13:00:53

Muziekles kan de lees- en taalvaardigheid van kinderen verbeteren. Dit kan arme kinderen, die op school over het algemeen slechter presteren dan rijke kinderen, helpen om beter te leren.

Onderzoek heeft laten zien dat de hersenen van kinderen uit arme gebieden anders zijn dan de hersenen van kinderen uit rijke gebieden. Arme kinderen hebben daarom meer moeite met leren. Maar Amerikaanse onderzoekers hebben nu ontdekt dat muziekles kan helpen om van de arme kinderen betere leerlingen te maken en zo de prestatiekloof tussen arme en rijke kinderen te dichten. Ze presenteerden hun resultaten op vrijdag 8 augustus op een symposium in Washington.

Muziekles

De wetenschappers voerden het onderzoek uit bij Amerikaanse kinderen en jongeren uit een lage sociaaleconomische klasse. Ze verdeelden de proefpersonen willekeurig over twee groepen; een groep die muziekles kreeg en een die dit niet kreeg. De taal- en leesvaardigheid van de kinderen werd getest aan het begin van de muzieklessen, een jaar hierna en na twee jaar. Ook werden op deze momenten de hersengolven van de kinderen gemeten terwijl ze naar lettergrepen luisterden met zachte achtergrondmuziek.

Na twee jaar bleken de zenuwreacties van de muziekleerlingen sneller en preciezer dan die van leerlingen die geen muziekles volgden. Dit verbetert volgens de onderzoekers de manier waarop zij geluiden verwerken in drukke omgevingen zoals het klaslokaal en het schoolplein. Ze kunnen hierdoor makkelijker hun aandacht focussen, hebben een langere aandachtsspanne en hebben een verbeterd geheugen. Hun taal- en leesvaardigheid gaat daardoor harder omhoog dan bij leeftijdsgenoten die geen muziekles volgen.

Interessant is dat de voordelen pas na 2 jaar optraden. Dit laat volgens de wetenschappers zien dat muziekles geen ‘quick fix’ is, maar langere tijd moet worden aangeboden.

Hersenfuncties

Vergelijkbare resultaten zijn al eerder gevonden, maar alleen bij kinderen van rijke ouders die privélessen krijgen. Dit is de eerste keer dat dergelijk onderzoek werd gedaan bij kinderen met een lage sociaaleconomische status.

Maar waarom verbeteren de zenuwreacties van kinderen die muziekles krijgen? Volgens wetenschappers vergt muziek maken het gebruik van een groot aantal hersenfuncties die de aandacht op een bepaald geluid richten en kinderen leren om betekenissen aan de geluiden te geven. Het brein kan hierdoor veranderen zodat, zelfs als de kinderen geen muziek maken, hun auditieve hersenfuncties verbeteren.

Bronnen: American Psychological Association via EurekAlert!, Northwestern University School of CommunicationPodcast KIJK en luister via JUKEMeer Nieuws