‘Niet-drinkers sterven eerder’ genuanceerd

kijkmagazine

23-07-2013 09:00:29

Glas water

Amerikaanse wetenschappers hebben het gegeven dat mensen die niet drinken eerder sterven dan matige drinkers aan een nader onderzoek onderworpen.

Het is een intrigerend resultaat dat uit meerdere onderzoeken naar voren is gekomen: mensen die niet drinken, lijken jonger te overlijden dan matige drinkers. Betekent dit dat een beetje alcohol gezond is, en het Voedingscentrum dus eigenlijk geheelonhouders zou moeten aanraden om af en toe een glaasje te nemen? Of zit er iets anders achter? Richard Rogers en collega’s van de Universiteit van Colorado vermoedden het laatste en besloot de verschillende groepen drinkers en niet-drinkers eens uitgebreid onder de loep te nemen.

Ze baseerden zich daarbij op vragenlijsten die in 1988 door ruim 40.000 Amerikanen werden ingevuld, en waarin onder meer naar hun drinkgedrag werd gevraagd. Daarna werd achttien jaar lang bijgehouden wie van die groep kwam te overlijden.

Uit het onderzoek bleek dat geheelonthouders die niet dronken vanwege hun opvoeding, religieuze of morele redenen een vergelijkbare kans hadden om binnen de periode 1988-2006 te zijn overleden als matige drinkers. Het is dus sowieso niet zo dat het altijd beter is om een matige drinker te zijn dan een geheelonthouder. Verder werd duidelijk dat de hogere sterfkans binnen de onderzochte periode onder niet-drinkers vooral te wijten was aan de voormálige drinkers.

Lager opgeleid

Ook interessant is dat de niet-drinkers door de bank genomen lager opgeleid waren en minder verdienden dan de matige drinkers. Dat gegeven – en dus niet het feit dat ze geen alcohol dronken – zou een belangrijke bijdrage kunnen hebben leveren aan hun iets hogere sterfkans in de onderzochte periode.

Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat aan veel drinken (hier: drie of meer drankjes per dag) sowieso veel hogere gezondheidsrisico’s kleven dan aan niet drinken. Eventuele gezondheidsvoordelen die aan het drinken van een beetje alcohol kleven, moeten worden afgewogen tegen de kans dat een matige drinker verandert in een stevige drinker – met alle risico’s van dien. Oftewel: volgens Rogers en zijn team is een Postbus 51-campagne “Niet drinken maakt meer kapot dan je lief is” waarschijnlijk geen goed idee…

Bronnen: Population Research and Policy Review, University of Colorado at BoulderPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Nieuws