‘Radar gun’ spoort terroristen op

André Kesseler

30 November 2010 11:00

Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat een rader gun kan worden gebruikt om zelfmoordterroristen op te sporen.

Een radar gun (niet te verwarren met een laser gun) stuurt een radarsignaal naar een naderende auto. Aan hand van de teruggekaatste golven kan het apparaat vervolgens de snelheid berekenen.

Maar aan de sterkte van het terugkerende signaal kun je ook aflezen welke afmeting en vorm het aangestraalde object heeft. William Fox van de Amerikaanse Naval Postgraduate School en John Vesecky van de Universiteit van Californië vroegen zich af of het metaal in een bomgordel het radarsignaal zo zou beïnvloeden dat je er in een mensenmassa een zelfmoordterrorist mee zou kunnen vinden.

Na wat geëxperimenteer met bomvesten en radarfrequenties bleek dat pulsen van 10 gigahertz het beste resultaat opleverden. Vervolgens deden de twee onderzoekers een serie tests met vrijwilligers, van wie er een paar met (namaak)explosieven waren behangen. Het systeem was in 85 procent van de gevallen in staat om die eruit te pikken.

Dat is een veelbelovend begin, maar volgens de onderzoekers is er meer onderzoek nodig. Het systeem moet bijvoorbeeld beter onderscheid kunnen maken tussen mensen die nogal ruim met juwelen zijn behangen en mensen die zichzelf (en anderen) naar de vier windstreken willen blazen. Daarom pleiten Fox en Vesecky er ook voor om hun ‘bomdetector’ alleen te gebruiken in combinatie met een camerasysteem dat verdacht gedrag kan signaleren.

Bronnen: New Scientist

Beeld: Department of Defense


Meer Nieuws