Gehoorschade bij zeedieren door heien windturbines

Tim Koning

30 June 2022 12:34

Zeehonden

Het geluid dat heimachines maken bij de aanleg van windturbines op zee beschadigt het gehoor van de dieren die er leven. Daarom stellen wetenschappers voor de regels aan te scherpen.

Windparken op zee hebben tal van voordelen; ze wekken daar veel energie op en staan bovendien grotendeels uit het zicht van de mens. Maar zeedieren ondervinden helaas een groot nadeel van de windparken, vooral bij de aanleg. Het heiwerk dat moet gebeuren om de turbines stevig in de zeebodem te zetten, is nogal luidruchtig en kan er zelfs voor zorgen dat de beestjes doof worden. Daarom stellen wetenschappers van de Deense Universiteit van Aarhus na het maken van een uitgebreid overzicht in The Journal of the Acoustical Society of America voor om de geluidsvoorschriften aan te passen.

Lees ook:

Bruinvissen

Er zijn al regels die voorschijven hoeveel lawaai er op zee gemaakt mag worden, maar die zijn gebaseerd een onderzoek van 7 jaar geleden. De huidige geluidsbeperkingen zijn gebaseerd op metingen bij dieren die in gevangenschap leefden. Zij werden blootgesteld aan steeds hardere geluiden, tot een niveau waarop hun gehoor tijdelijk verslechterde. Of het gehoor van een zeehond achteruitgaat, is bijvoorbeeld te zien aan de manier waarop die reageert op geluiden.

Volgens de onderzoekers is het onderzoek inmiddels verouderd. Doordat de regels niet streng genoeg zijn, lopen vooral zeehonden en bruinvissen in de West-Europese wateren volgens de onderzoekers gehoorschade op. Luisteren is voor veel zeezoogdieren van belang, omdat ze vaak met elkaar communiceren door middel van geluid.

Bellenschermen

Ook in de Nederlandse wateren leven dieren die last kunnen hebben van de heiherrie, zeker als er geen maatregelen worden genomen, legt Hans Slabbekoorn uit. Hij doet aan de Universiteit Leiden onderzoek naar de effecten van geluid op zeedieren. “Vooral de bruinvissen en zeehonden die in de buurt van het land leven krijgen er last van.”

Maar strengere regelgeving zou niet betekenen dat er nooit meer windmolenparken op zee kunnen verrijzen. Er zijn gelukkig genoeg oplossingen om geluidsoverlast onder water te verminderen, weet Slabbekoorn. “Zo worden er bij de kust van Nederland dubbele bellenschermen geplaatst. Dan komt er vanaf de bodem op twee plekken lucht naar boven en ontstaan er luchtbellen in het water. Daardoor moet het geluid door veel barrières; eerst door het water, dan door de lucht, dan door het water en dan weer door de lucht. Daardoor verzwakt het sterk en hebben de dieren er minder last van.”

Bronnen: The Journal of the Acoustical Society of America, EurekAlert!, Earth.com

Beeld: Diego Delso / Wikimedia Commons

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Nieuws