Kunnen we bacteriofagen gebruiken als antibiotica?

KIJK-redactie

28 September 2015 13:00

Darmbacteriën worden dagelijks omgelegd door bacteriofagen. Waarom gebruiken we deze opruimers niet als antibiotica?

Bacteriofagen zijn virussen die specifiek bacteriën omleggen. In onze darmen doden ze dagelijks de helft van alle aanwezige bacteriën en zijn zo van essentieel belang voor het in stand houden van het ecosysteem ter plekke. Kunnen we ze dan niet gebruiken om infectieziektes te bestrijden? Die mogelijkheid is aan het begin van de vorige eeuw inderdaad bestudeerd. Maar toen de makkelijker te produceren antibiotica werden ontdekt, raakten ze in de vergetelheid, al zijn er vooral in Oost-Europa nog wel laboratoria die er onderzoek naar doen.

Nu antibioticaresistentie een probleem wordt, gaan er stemmen op om faagtherapie weer meer te gebruiken. Alleen werkt behandeling met bacteriofagen nog niet echt goed. Dat komt vooral doordat ons immuunsysteem de fagen herkent en ze opruimt voordat ze op hun bestemming aankomen en hun werk kunnen doen. Er wordt gepoogd om ze in een speciaal omhulsel af te leveren, maar ook dat is nog niet erg succesvol.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK antwoordt’? Mail hem naar [email protected]!

Tekst: Hidde Boersma

Beeld: SPL/ANP


Meer Artikelen