Methaan omgezet in methanol bij 20 graden

Laurien Onderwater

23-02-2021 09:00:00

methanol

Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd om het methaan in aardgas om te zetten in methanol – en dat bij kamertemperatuur.

Zoals we in het artikel ‘Gasland zoekt nieuwe warmte’ in KIJK 3/2020 maar weer eens benadrukken, is Nederland een echt gasland. Gemiddeld gebruikt een Nederlander twee keer zoveel aardgas voor verwarming en koken als de gemiddelde Europeaan. Maar bij de verbranding van 1 kubieke meter aardgas (1 bar, 0 graden Celsius) komt zo’n 1,8 kg koolstofdioxide vrij, berekende natuurkundige Jo Hermans. Kunnen we aardgas niet beter omzetten in methanol?

Lees ook:

Nieuwe katalysator

Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan, een notoir broeikasgas. Maat methaan is om te zetten in de veel ‘groenere’ brandstof methanol. Dat begint met het verbreken van de koolwaterstofverbindingen. Maar daar zijn hoge temperaturen van circa 200 graden Celsius en hoge druk voor nodig. En ook dat is dus slecht voor de koolstofdioxide-uitstoot.

Wetenschappers van de University of Illinois Chicago (UIC) zochten daarom naar een duurzamere manier om methanol te produceren. In vakblad PNAS schrijven ze dat het gelukt is om dat bij kamertemperatuur te doen met behulp van een nieuwe katalysator van titaan en koper. Om deze chemische reactie in gang te zetten, is er weinig energie nodig.

De nieuwe techniek vereist bovendien geen grote en complexe machines. Daardoor kan het systeem volgens de onderzoekers gemakkelijk en goedkoop worden opgezet. Ze hebben patent aangevraagd op de technologie en denken dat een klein, draagbaar systeem al enkele liters methanol per dag zou kunnen produceren.

Methanolopslag

André Faaij van de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat de methode een interessant resultaat heeft opgeleverd. Maar de hoogleraar energiesysteemanalyse plaatst er wel een kanttekening bij. “De koolstofdioxidewinst is tamelijk verwaarloosbaar, áls die er al is.” Energie-expert Ad van Wijk van de TU Delft is het daarmee eens. “Ik zie de relevantie niet zo, want dit is alleen een conversie van de ene fossiele energiedrager in een andere.”

“Dit zal geen energierevolutie ontketenen”

André Faaij

Methaan kan echter ook, zoals het team zelf al aangeeft, als brandstof worden benut. Vorig jaar presenteerde het supercar-bedrijf Gumpert zijn eerste auto met een methanolbrandstofcel. Nathalie, zoals de 400.000 euro kostende wagen heet, zet vloeibare methanol om in waterstof. Daaruit wordt met een conventionele brandstofcel weer elektriciteit opgewekt.

“Een methanolbrandstofcel is alleen minder elektrisch efficiënt dan een gasmotor”, zegt Van Wijk. “Het enige voordeel is dat je in mobiele vaar- en voertuigen een grote hoeveelheid energie makkelijker kunt meenemen. Wat uiteraard niet onbelangrijk is.”

Faaij: “Weliswaar is methanol makkelijker op te slaan dan methaan, maar daar staat tegenover dat het giftig is en met behoorlijk wat veiligheidsmaatregelen moet worden omgeven om veilig te worden gedistribueerd en toegepast. Al met al zal dit geen energierevolutie ontketenen.”

Bronnen: Proceedings of the National Academy of Sciences, UIC, New Atlas

Beeld: 123RF

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! Podcast KIJK en luister via JUKE


Meer Nieuws