Biologische veeteelt toch niet zo diervriendelijk

KIJK-redactie

18 December 2010 16:00

Onder het mom van biologisch dringen we het antibioticagebruik in de veeteelt terug. Maar wat als de dieren ziek worden? Dan worden ze alleen in uiterste nood behandeld, omdat ze na medicatie niet meer onder het labeltje ‘biologisch’ kunnen worden verkocht.

Bepaalde ziektes komen bij biologisch vee dan ook vaker voor dan bij intensief geteeld vee: biologische melkkoeien hebben vaker uierontsteking en biologische varkens blijken vaker long- en leverschade op te lopen.

Ook komt het bij biologische varkens vaker voor dat het vrouwtje een of meer van haar jongen plet, omdat ze vrijer kan rondlopen dan haar verre nicht in een klein hokje. En biologische kippen zijn weliswaar minder angstig dan legbatterijdames, ze brengen elkaar wel lelijke verwondingen toe met hun scherpe snavels. In de intensieve veehouderij komt dat verenpikken ook voor, maar daar wordt de schade beperkt door de snavels af te knippen. En dat mag in de biologische veeteelt niet.

Een van de redenen waarom de roep om biologische veeteelt luider wordt, is de bestrijding van epidemieën. Ook hiervan is allerminst aangetoond dat ze bij biologisch vee minder voorkomen. Juist omdat niet snel kan worden ingegrepen met geneesmiddelen, is het risico op verspreiding groot.

Dit is een fragment van de rubriek ‘De andere KIJK… 5x liever niet biologisch’, te vinden in KIJK 1/2011, in de winkel van 17 december 2010 tot en met 13 januari 2011. De tekst werd geschreven door Jop de Vrieze.

Meer informatie:


Meer Artikelen