Waarom vergrijzing niet leidt tot verarming

KIJK-redactie

06 May 2011 13:00

Bevolkingskrimp en vergrijzing worden vaak gelijkgesteld aan verarming, omdat de beroepsbevolking kleiner wordt. Onterecht.

“Er is de misvatting dat er een causale relatie zou zijn tussen daling van de omvang van de bevolking en daling van de welvaart”, schrijft het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid (KcBB). Welvaart komt namelijk voort uit arbeidsproductiviteit. En die wordt bepaald door mensenwerk én door productietechnieken zoals machines en computers. Sinds de industriële revolutie is veel fysieke arbeid overgenomen door machines. Maar hoewel er minder mensen werken, is de welvaart toegenomen.

KcBB: “Ga in gedachten maar eens terug naar het welvaartsniveau van je grootvader, je vader en dat van jou op dit moment, een periode van ongeveer honderd jaar. En neem dan ook alle economische tegenslagen van die eeuw mee. Het principe is duidelijk: waar mensen ontbreken voor het plegen van arbeid, wordt die overgenomen door nieuwe, slimmere productietechnieken. En dat doet de welvaart stijgen, ondanks economische dips.”

Minder werkvolk betekent niet minder, maar juist meer welvaart.

Dit is een fragment uit de rubriek ‘6 voordelen van vergrijzing’, te vinden in KIJK 6/2011. Dit nummer ligt in de winkel van 6 mei tot en met 2 juni. De tekst werd geschreven door Rik Peters.

Meer informatie:


Meer Artikelen