Royal HaskoningDHV: betere slibvergister

KIJK-redactie

30 August 2023 14:00

Bij veel Nederlandse afvalwaterzuiveringen wordt slib uit afvalwater vergist door het in een grote tank te vermengen met bacteriën. Door de vergisting wordt het slib afgebroken en komt biogas vrij. Dankzij de technologie Ephyra, ontwikkeld door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in samenwerking met de TU Delft, waterkennisinstituut STOWA en het Waterschap Zuiderzeeland kan dit proces 20 tot 30 procent efficiënter gebeuren.

Het idee achter Ephyra is als volgt. Normaal gesproken stroomt het slib maar door één tank, bij deze nieuwe technologie worden meerdere, kleine compartimenten gebruikt. Elke tank heeft andere bacteriën en dus een ander afbraakproces. Het resultaat: meer afbraak van slib, meer biogas, en minder uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie vind je hier


Meer Beste tech-idee 2023