3 manieren om asbest te verwijderen

KIJK-redactie

02 April 2019 10:59

In 2024 moeten alle Nederlandse daken waar asbest in zit vervangen zijn. Het verwijderen van asbest is een risicovolle klus, waar verschillende methodes voor bestaan. KIJK somt er drie op.

1) Open lucht

Als asbest in de open lucht wordt verwijderd, bijvoorbeeld van daken, is het belangrijk om asbesthoudende materialen niet te beschadigen of te breken om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Besmette objecten, zoals dakpannen, worden losgeschroefd, in dubbel folie verpakt en op een officiële stortplaats gedumpt.

2) Glove bag

Bij asbest dat binnenshuis wordt verwijderd, wordt vaak een glove bag oftewel couveusezak gebruikt: een grote plastic zak die om het asbesthoudende materiaal wordt gehangen. Via gaten boveninde zak kunnen saneerders bij het asbest, dat na verwijdering onderin de zak valt. De zak wordt dichtgebonden en naar een chemische stortplaats gebracht.

3) Containment

Bij een grote saneringsoperatie binnenshuis wordt het deel van de ruimte waar de asbest zich bevindt hermetisch afgesloten. Dit gebeurt door het creëren van een containment van plastic folie. Vervolgens wordt in het containment een onderdruk gerealiseerd, zodat kankerverwekkende asbestvezels niet kunnen ontsnappen.

Dit is een kader uit het artikel ‘Operatie asbest’ te vinden in KIJK 5/2019. Deze editie ligt in de winkel vanaf 18 april tot en met 15 mei.

Meer informatie:

Tekst: Hidde Tangerman

Openingsbeeld: Marc de Haan/Hollandse Hoogte

Heb jij de KIJK Hoogvliegers al? Deze special staat boordevol spannende verhalen uit de luchtvaart. Bestel hem hier voor maar €6,99.


Meer Artikelen