Autonome robots werken samen zonder continu ‘overleg’

Karlijn Klei

30 April 2021 15:00

α-shape

Het Amerikaanse leger heeft een techniek ontwikkeld om missies waarbij communicatie tussen autonome robots lastig is, toch efficiënt te laten verlopen.

Om te voorkomen dat autonome voertuigen en robots die in hetzelfde gebied aan het werk zijn, elkaar in de weg zitten, is goede communicatie belangrijk. Maar helaas is dat tijdens missies lang niet altijd wenselijk of zelfs mogelijk. Met de nieuwe techniek α-shape hoopt het Amerikaanse leger autonome robots ook in deze situaties efficiënt te kunnen laten samenwerken.

Lees ook:

Buiten bereik

Er zijn verschillende redenen waarom autonome, onbemande units tijdens militaire missies elkaar niet continu op de hoogte kunnen houden. Zo kan de benodigde apparatuur een opdonder hebben gehad of zijn de teamgenoten simpelweg buiten elkaars bereik.

Het kan ook zijn dat continue terugkoppeling wel mogelijk, maar niet wenselijk is. Als het de aanwezigheid van de robots zou verraden bijvoorbeeld. Of omdat de beperkte batterij en bandbreedte liever gespaard worden voor het versturen van de alleen de dringendste boodschappen.

Supervisors

In de hoop tijdens deze momenten toch de efficiëntie en samenwerking van het team op peil te houden, ontwikkelden onderzoekers verbonden aan het Amerikaanse leger nieuwe techniek α-shape.

Dit systeem werkt als volgt. Een taak wordt toegeschreven aan één van de robots. Deze informatie – robot A doet taak 1 – wordt vervolgens doorgegeven aan een aantal teamgenoten. Deze groep – robot B, C en D – dienen als een soort supervisors. Alle andere robots kunnen bij hen peilen wat de stand van zaken is. Oók als robot A zelf momenteel niet bereikbaar is. Welke teamleden, welke taken onthouden (lees: wie wat superviset) hangt onder meer af van waar de robots zich ten opzichte van elkaar bevinden.

Efficiënt

Met α-shape hoopt het Amerikaanse leger hun autonome, onbemande units met zo min mogelijk ‘overleg’ toch zo efficiënt mogelijk te laten werken. Dat betekent elkaar dus niet in de weg zitten, maar ook bijvoorbeeld voorkomen verschillende teamleden op dezelfde taak duiken. Een extra ingebouwd algoritme helpt conflicten die onverhoopt toch ontstaan, op te slaan en later, als communicatie wel weer mogelijk is, te ‘bespreken’.

Bronnen: Robotics and Autonomous Systems, US Army, New Atlas

Beeld: US Army

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Nieuws