Roem wetenschappers gemeten in milli-Darwin

KIJK-redactie

21 January 2011 10:00

Amerikaanse wiskundigen gebruikten Google Books om het verloop van de roem van wetenschappers door de eeuwen heen te meten.

Hoe beroemd wetenschappers in het verleden ook waren, ze blijven niet altijd voortleven in onze herinneringen. Zo is Charles Darwin nog altijd een bekende naam, maar kent (bijna) niemand bioloog Ray Lankester of fysicus Balfour Stewart. Met culturomics, een methode voor het opsporen van taalkundige en historische patronen in grote hoeveelheden gedigitaliseerde boeken, kon een team wiskundigen van de Harvarduniversiteit een overzicht maken van de faam van de grote denkers en ze met elkaar vergelijken.

De wetenschappers analyseerden hiervoor Google Books die dateren van 1800 tot 2000. Met de milli-Darwin maakten ze meetbaar hoe vaak de naam van een wetenschapper in boeken voorkomt: één milli-Darwin staat gelijk aan een duizendste van de gemiddelde frequentie waarmee ‘Charles Darwin’ in boeken te vinden is tussen 1839 (toen Darwin 30 jaar oud was) en 2000. Zo is het gemiddelde voorkomen van de eerdergenoemde Balfour Stewart vanaf zijn 30e jaar tot 2000 gelijk aan 124 milli-Darwin en is de roem van Ray Lankester 175 milli-Darwin.

Het uiteindelijk resultaat van deze statistieken is een Science Hall of Fame, gepresenteerd in de vorm van een muzikale video. De afmetingen van de namen zijn gebaseerd op de frequentie waarmee ze voorkomen in de boeken. De kleur komt overeen met het jaar van de eerste publicatie van de betreffende wetenschapper.

In de Ngram Viewer van Google labs is het mogelijk om zelf met de ruwe data te spelen. Zo kun je hier een grafische weergave zien van de roem van Balfour Stewart. Zorg wel voor correcte hoofdletters en spelling, en let op: volgens de makers van de Science Hall of Fame kan het erg verslavend zijn om te kijken wat de verschillende namen opleveren.

Een interview met de twee belangrijkste wetenschappers achter culturomics en de Ngram Viewer, JB Michel en Erez Lieberman Aiden, vind je in KIJK 3/2011!

Bronnen: ScienceNOW

Beeld: Katrien Kolenberg


Meer Nieuws