Scepsis rond biobrandstoffen voor luchtvaart

KIJK-redactie

31-08-2016 09:00:57

Biobrandstoffen luchtvaart

Biobrandstoffen moeten de netto CO2-uitstoot van het vliegverkeer terugdringen, maar waarom is de milieubeweging zo sceptisch?

Biobrandstoffen zoals isobutanol worden momenteel door de luchtvaartsector omarmd als een manier om de CO2-uitstoot van vliegtuigen drastisch terug te dringen. De milieulobby is echter sceptisch.

Isobutanol is een alcohol-achtige vloeistof afkomstig uit een vergistings- en raffinageproces. De grondstof: bos- en groenafval, en daar zit het CO2-voordeel. Bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer. Via de verbranding van de isobutanol komt die eerder opgenomen koolstof weer terug de atmosfeer in. Daarmee is er netto dus eigenlijk geen extra CO2-uitstoot, zoals dat wel het geval is bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Dit jaar heeft het de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Authority een vergunning verleend aan het bedrijf Gevo uit de staat Missouri om de bio-vliegtuigbrandstof isobutanol te gaan maken. Omdat de brandstof krachtiger is dan het reeds bekende ethanol, zijn veel luchtvaartmaatschappijen enthousiast. Een ander voordeel: isobutanol kan door dezelfde slangen en pijpleidingen worden gepompt als gewone kerosine en in dezelfde tankwagens worden vervoerd.

Biobrandstoffen zijn te duur

Biobrandstoffen voor de luchtvaart

De netto CO2-uitstoot van biobrandstoffen is lager maar redt dit de smeltende ijskappen?

Maar een probleem is de prijs, zo waarschuwen critici uit de milieuhoek. Want met een prijs van rond de 0,80 dollar per liter (3 dollar per gallon) is isobutanol per liter bijna een halve dollar duurder dan gewone kerosine. Dat gaan de luchtvaartmaatschappijen te duur vinden, zo voorspelt Bill Hemmings van de milieugroep Transport & Environment aan de BBC.

KLM biobrandstoffen

Alle scepsis ten spijt, de KLM meent wel degelijk haar verantwoordelijkheid te moeten nemen en investeert al enkele jaren in biobrandstoffen. Lees meer hierover op een speciale webpagina van de KLM.

Een ander probleem is de vraag hoeveel CO2 de wereldwijde luchtvaart daadwerkelijk uitstoot. De sector zegt zelf dat van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot in 2015 niet meer dan twee procent van vliegtuigen afkomstig was. Transport & Environment zegt echter dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor 4,9 procent van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Bouw raffinaderijen onmogelijke opgave

Critici stellen bovendien dat er jaarlijks 170 bio-raffinaderijen moeten worden gebouwd in de periode tussen 2020 en 2050 om de CO2-doelen te halen die de International Civil Aviation Authority (ICAO) voor de luchtvaart heeft gesteld, aldus de BBC. Dit zou een hoge jaarlijkse investering van zestig miljard dollar bedragen. De sector mag volgens de ICAO-doelen in 2050 slechts de helft van de hoeveelheid CO2 van 2005 mogen uitstoten. In de klimaatovereenkomst van Parijs uit 2015 zijn echter geen bindende afspraken gemaakt over de CO2-uitstoot van de luchtvaart.

Bronnen: BBC, Transport & EnvironmentPodcast KIJK en luister via JUKE


Meer Nieuws