Zonnecentrale braadt vogels in de lucht

André Kesseler

24-02-2015 11:00:44

Tijdens het proefdraaien bleek dat de nieuwe zonnecentrale bij Las Vegas nogal wat vogels vermoordt. En daarmee rijst de vraag welke energiebron slechter is voor de vogelstand.

In maart gaat het gebeuren. Dan gaan de schakelaars om en kan het Crescent Dunes Solar Energy Project in Nevada 110 megawatt groene stroom gaan leveren. De zonnecentrale doet dat met behulp van 17.500 zogenoemde heliostat-spiegels (helio(s) is Grieks voor zon, stat komt van stationary), die allemaal gericht staan op een 160 meter hoge toren in het midden van het complex. Door het gebundelde zonlicht loopt de temperatuur bovenin de toren zo hoog op dat zout wordt gesmolten. Het vloeibare zout brengt via een warmtewisselaar water aan de kook en met de stoom worden vervolgens de generators aangedreven die elektriciteit leveren.

Maar er is een probleempje. Naar nu bekend is gemaakt, zijn tijdens een test op 14 januari voorbijvliegende vogels door de intense lichtbundels in brand gestoken. In zes uur zouden biologen maar liefst 130 streamers geteld: rooksporen die worden veroorzaakt doordat vogels in de fik vliegen en vervolgens ter aarde storten. Volgens een getuige zou in ieder geval één vogel compleet zijn verdampt voordat hij de grond raakte.

Veilig voor vogels?

Dat zoiets bij dit soort zonnecentrales gebeurt, is niet nieuw. De eveneens Amerikaanse Ivanpah Solar Electric Generating System zou gemiddeld elke twee minuten een vogel naar beneden halen. Maar welke energiebron is nu het veiligst voor vogels?

Uit een berekening in het U.S. News & World Report 2014 blijkt dat bij elektriciteitsproductie door kolencentrales veel meer vogels worden gedood dan aan de ‘groene kant’. De kolencyclus (dus inclusief de gevolgen van het broeikaseffect op de vogelstand) blijkt met een kleine 8 miljoen vogels per jaar in Amerika een echte killer:

bird-deaths-by-power-source

Deze cijfers geven echter een vertekend beeld, want met kolen wordt nou eenmaal veel meer elektriciteit geproduceerd dan met zonne-energie. En dus besloten de Amerikaanse collega’s van Popular Science die cijfers om te rekenen naar het aantal dode vogels per 1000 megawattuur.

Ook dan blijven ‘kolen’, met vijf vogels per gigawattuur, de ranglijst aanvoeren. Zonne-energie komt, afhankelijk van de schattingen op zo’n 0,2 tot ruim 3. Doordat windturbines met hun draaiende wieken nogal wat vogels uit de lucht meppen, komt dat totaal naar schatting op 0,4 tot een kleine 2. Olie, gas en nucleair blijven volgens de berekening allemaal ruim onder de 1.

Bronnen: Popular Science, U.S. News & World Report 2014

Beeld: Amble/CC BY-SA 4.0Podcast KIJK en luister via JUKE


Meer Nieuws