Verdunt alcohol je bloed?

KIJK-redactie

01 August 2010 16:00

Iedereen die na een avond doorzakken weleens een oud wondje heeft opengekrabd, kent het: het wondje gaat bloeden en blijft bloeden. Een veel gehoorde verklaring hiervoor is dat alcohol je bloed verdunt.

Maar dat is een hardnekkig fabeltje. Alcohol verwijdt slechts je bloedvaten, waardoor drinkers wat langer en hardnekkiger bloeden dan hun onbeschonken lotgenoten. Gevaarlijk is het niet, zolang een zatlap het niet al te bont maakt. Bepaalde aders in je schedel scheuren namelijk wel sneller onder invloed van – pakweg – 5 liter bier.

De enige vloeistof die bloed kan verdunnen is water, wat meteen het gevaar van een overdosis water verklaart. De medicijnen die men ‘bloedverdunners’ noemt, doen niets ander dan het stollingsproces tegengaan, waardoor het bloed makkelijker weg kan stromen. Dunner wordt het bloed hier niet van.

Dit is een fragment van de rubriek ‘In vijf minuten… bloed’, te vinden in KIJK 9/2010. Dit nummer ligt in de winkel van 30 juli tot en met 26 augustus.

Meer informatie:


Meer Artikelen