De olie raakt helemaal niet op

André Kesseler

16 March 2010 14:28

Deze maand in de rubriek Complot!: de olieschaarste die de oliemaatschappijen zogenaamd kunstmatig in stand houden.

“De komende vijf jaar krijgen we te maken met een nieuwe crisis: de oliecrisis”, zo sprak Richard Branson begin dit jaar. Naast groot zakenman, baas van Virgin en parttime avonturier is Branson ook voorzitter van U.K Industry Task Force on Peak Oil and Energy. En in die hoedanigheid waarschuwde hij de wereld. “Dit keer,” zo vervolgde hij, “hebben we de gelegenheid om ons voor te bereiden. De uitdaging is om die tijd goed te besteden. Onze boodschap aan regeringen en bedrijven is duidelijk: doe iets!”

Branson heeft het over peak oil, het naderende moment dat het hoogtepunt van de olieproductie wordt bereikt, waarna steeds minder olie kan worden gewonnen. Met de bijbehorende catastrofale gevolgen voor de wereldeconomie.

De theorie achter peak oil werd in de jaren vijftig bedacht door M. King Hubbert, geowetenschapper bij het Shell-onderzoekslaboratorium in Texas. Hubbert ontdekte een patroon in de olieproductie van Amerikaanse velden, op basis waarvan hij in 1956 voorspelde dat daar rond 1970 de maximale olieproductie zou worden bereikt. Hij bleek akelig dicht in de buurt te zitten. Op basis van dezelfde theorie ging Hubbert ervan uit dat de olieproductie in de rest van de wereld rond 1995 op zijn hoogtepunt zou zijn, “als de huidige trends doorzetten.”

Dat laatste gebeurde niet. De stijgende vraag naar olie zwakte eind jaren zeventig sterk af door de oliecrisis, auto’s werden zuiniger en er werd steeds meer op aardgas of elektriciteit gekookt en gestookt. Ook brachten nieuwe technieken steeds grotere oliereserves binnen bereik. Tegelijkertijd steeg de productie bij lange na niet zo hard als Hubbert voorspelde: hij dacht dat die in 1995 40 miljard vaten per jaar zou bedragen; het werden er ‘slechts’ 25 miljard.

Het jaar 1995 ging dus voorbij zonder peak oil. Wanneer dat nu wel staat te gebeuren, is onduidelijk. Zelfs binnen de olie-industrie zijn experts het oneens; schattingen lopen uiteen tussen nu en 2030. Maar dát het ervan komt, staat volgens de meeste deskundigen als een paal boven water.

Of toch niet…? Is hier misschien sprake van een wereldwijd complot? Er doet zich een raar fenomeen voor. Meestal zijn complotgelovigen vrij negatief ingesteld. Maar als het om dit specifieke olieprobleem gaat, zijn de meesten opmerkelijk positief. Peak oil bestaat volgens hen helemaal niet. Moeder aarde maakt continu olie bij, het raakt nooit op, en we leven nog lang en gelukkig.

Het volledige artikel staat in KIJK 4/2010, in de winkel van 12 maart t/m 7 april 2010.

Geraadpleegde sites:


Meer Artikelen