Windturbines: hoe schoon zijn ze echt? En wat kosten ze?

KIJK-redactie

09 May 2023 12:00

Top van een windturbine, zijn windturbines schoon?

Volgens het klimaatakkoord uit 2013 had Nederland in 2020 minstens 6 gigawatt aan windmolens op land moeten hebben. Drie jaar later dan gepland, is dat doel eindelijk gehaald. Maar er is nogal wat discussie over windturbines. Ze zouden alleen maar op subsidie draaien en helemaal niet zoveel bijdragen aan een minder snelle opwarming van de aarde. Hoe schoon, CO2-vrij en duur zijn windturbines nu echt? De cijfers op een rij.

Tijdens de bouw, het onderhoud en de afbraak van een windturbine komt volgens berekeningen van de TU Delft per opgewekte kilowattuur 20 gram CO2 vrij. Daar gaat ruim 4 gram van af omdat materialen worden hergebruikt en dus blijft er 16 gram CO2 per kilowattuur over. In vergelijking met grijze stroom is dat heel weinig. Milieu Centraal en Rijkswaterstaat komen voor kolen en gas samen op 523 gram CO2 per kilowattuur uit. Dat is dus ruim 32 keer meer.

Lees ook:

De energieopbrengst van windturbines is afhankelijk van of het een goed ‘windjaar’ is geweest, of ze op zee of op land staan, en of ze zich in Limburg of in Noord-Holland bevinden. Tien gemiddelde windturbines leveren in een doorsnee windjaar, op land 175.500 megawattuur op. Daarmee kun je 65.000 huishoudens een jaar van elektriciteit voorzien.

De zogenoemde energieterugverdientijd van windturbines is minder dan een jaar, oftewel: binnen een jaar heeft hij dezelfde hoeveelheid groene energie opgewekt als hij aan grijze energie heeft gekost. Dus als je naar alle cijfers kijkt, is windenergie wel degelijk een goed idee.

Hieronder een overzicht van alle kosten.

Ontwikkelingskosten

Bestemmingsplan€ 125.000
Bouwleges€ 800.000
Plankosten gemeente€ 125.000
Milieueffectrapportage€ 200.000
Ontheffing Wet natuurbescherming€ 30.000
Vergunning Wet natuurbescherming€ 20.000
Interne kosten€ 250.000
Juridische kosten€ 200.000
Natuurbijdrage€ 750.000
Diversen€ 25.000
Totale kosten€ 2.525.000
10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: Pure Energie

Operationele kosten

Variabele kosten, zoals: Garantie- en onderhoudskosten€ 1.215.000
Grondkosten€ 425.250
Vaste kosten, zoals:
• WA-verzekering
• Machinebreukverzekering
• Stilstandverzekering
• Netinstandhoudingskosten
• Eigenverbruik
• Onroerendezaakbelasting (OZB)
• Beheer en land- en wegenonderhoud
€ 550.000
Gebiedsgebonden bijdragen€ 101.250
3 procent rente aan de bank€ 900.000
Totale kosten per jaar€ 3.191.500
Kosten per twintig jaar€ 63.830.000
10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: PBL, Pure Energie

Bouwkosten

Fundering (inclusief heipalen)
Elektrische infrastructuur park
Netaansluiting
Civiele infrastructuur
Bouwrente
CAR-verzekering tijdens de bouw
Aanschaf windturbine-onderdelen
Totale kosten€ 60.250.000
10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: PBL

Afbraakkosten

Ontmanteling€ 700.000
Vervoer naar sloperij€ 200.000
Opknippen in stukjes€ 31.200
Vervoer naar verbrandingsoven€ 2.720
Verbrandingsoven€ 67.080
Subtotaal€ 1.001.000
Opbrengst staal+ € 200.000
Opbrengst koper+ € 6.000
Totale kosten€ 795.000
10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: cijfers op basis van bedrijven in de industrie, namen bekend bij de redactie

Kosten en opbrengsten van 10 windturbines op land

Ontwikkeling€ 2.525.000
Bouw€ 60.250.000
Operationeel€ 63.830.000
Afbraak€ 795.000
Totale kosten€ 127.400.000
Opbrengst windenergie + € 157.950.000
Totale opbrengst + € 30.550.000
10 windturbines op land (50 megawatt). Bron: PBL, Pure Energie, Chappin, TU Delft

Bron: KIJK 8-2022.

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Nieuws