Vandaag in 1986: bouw van Oosterscheldekering afgerond

Tim Tomassen

26 June 2024 07:00

oosterscheldekering

Op 26 juni 1986 werd de laatste schuif in de Oosterscheldekering geplaatst, waarmee dit grootste onderdeel van de Deltawerken was voltooid.

Na de watersnoodramp van 1953, waarbij meer dan 1800 mensen om het leven kwamen, werd het plan van de Deltawerken gesmeed. Dit gigantische verdedigingssysteem moest Nederland voortaan beschermen tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Een aantal zeearmen (uitlopers van de zee in het land), zoals de Oosterschelde, zouden daarvoor worden afgesloten met vaste dammen.

Meer Vandaag in…

Kritiek op eerste plan

Maar het volledig afsluiten van de Oosterschelde kon op veel kritiek rekenen. Tegenstanders noemden de zeearm een kraamkamer voor Noordzeevis en garnalen, niet alleen belangrijk voor de visserij maar ook voor vogels. Een dichte dam zou het natuurgebied daarom onherstelbaar beschadigen.

Na jaren gesteggel werd in 1974 besloten om het plan van een vaste dam te laten varen en in plaats daarvan een halfopen waterkering te bouwen, zodat de zoute getijdenstroming grotendeels in stand zou blijven. De 9 kilometer lange stormvloedkering werd daarmee het grootste en duurste onderdeel van de Deltawerken.

Pijlers van 18 miljoen kilogram

De bouw duurde zo’n tien jaar en meerdere kunstmatige eilanden, waaronder Neeltje Jans, moesten ervoor worden aangelegd. In totaal werden er 65 kolossale betonnen pijlers, elk 18 miljoen kilogram, in de bodem geplaatst. Daartussen kwamen 62 schuiven te hangen die bij hoogwater de Oosterschelde volledig kunnen afsluiten van de Noordzee. Op 26 juni 1986 werd de laatste schuif geplaatst en was dit waterbouwkundige hoogstandje voltooid.

Alleen bij zeer hoge waterstanden en zware stormen wordt de Oosterscheldekering tijdelijk gesloten. Op enkele tests na, gebeurt dat gemiddeld één keer per jaar, bij een waterstandsvoorspelling van 3 meter boven NAP.

Bekijk een timelapse van het sluiten van de Oosterscheldekering:

Bronnen: Rijkswaterstaat, Historiek

Beeld: RDphotos/Getty Images

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 


Meer Nieuws