Kunnen verschillende diersoorten er hetzelfde uitzien?

Naomi Vreeburg

28 August 2023 12:00

Zijn er verschillende diersoorten die er hetzelfde uitzien? Ja. Astraptes fulgerator bleek niet een soort, maar tien verschillende te zijn.

Al in de achttiende eeuw begon de Zweedse botanicus Carolus Linnaeus met het geven van Latijnse soortnamen aan planten en dieren. Zo werd het linnaeusklokje Linnaea borealis gedoopt en het fruitvliegje Drosophila melanogaster. Linnaeus onderscheidde de soorten op basis van hun uiterlijk, oftewel hun morfologie. Maar, zo vraagt KIJK-lezer Dick Gieskens zich af, “zijn er ook dieren die tot verschillende (onder)soorten behoren zonder dat dit aan de buitenkant is te zien?”

Het korte antwoord: ja. Biologen hebben hier zelfs een term voor: cryptische soorten. Waar Linnaeus enkel zijn ogen kon gebruiken om de verschillende dieren en planten uit elkaar te houden, kunnen we nu een beroep doen op DNA-technieken om soorten van elkaar te onderscheiden. Zo werd begin 21e eeuw een salamander in Mexico gespot die qua morfologie identiek was aan een soort die een paar honderd kilometer verderop voorkwam. Een DNA-analyse wees echter uit dat het dier genetisch gezien genoeg van zijn dubbelganger verschilde om het een aparte soort te mogen noemen.

Tien verschillende soorten

Een misschien wel fascinerender voorbeeld. Jarenlang werden vlinders uit een natuurreservaat in Costa Rica tot dezelfde soort gerekend: Astraptes fulgerator (zie de foto hierboven). Als ze volwassen waren, verschilden de dieren immers niet of nauwelijks van elkaar. Wat onderzoekers echter dwars bleef zitten: de larven van deze vlinders waren niet identiek. In 2004 pakten ze dan ook hun DNA-kit erbij en concludeerden ze dat de dieren uit het reservaat niet tot één soort behoorden, maar tot wel tien verschillende.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2023.

Meer van KIJK Antwoordt:

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze gloednieuwe special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Amado Demesa/CC BY-SA 2.0


Meer KIJK antwoordt